Tag Archives: tuyển dụng

Tuyển dụng kế toán trưởng

z3856739245067 e8460c9fb57d1f6d2c0b3bb963b9ef7e

Thu nhập: up to 30M Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7, được nghỉ Chủ nhật. Mô tả  công việc: Trách nhiệm: Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành kinh doanh của Công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê. Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của…


Gọi điện ngay